slidersliderslider

Máme pro vás řešení

Technické dozory staveb

Aby proběhla stavba každého objektu řádně dle schválené projektové dokumentace a podmínek stavby, je třeba zajistit řádný neformální výkon technického dozoru investora. Nabízíme činnosti spojené s výkonem této funkce všem investorům pro jakoukoliv stavbu v tomto rozsahu:

 • organizace kontrolních dnů;
 • dozor nad dodržováním kvality prováděných prací;
 • dozor nad dodržováním schválené projektové dokumentace;
 • kontrola použitých materiálů během realizace stavby;
 • přejímka rozhodujících etap výstavby;
 • přejímka rozhodujících konstrukcí před zakrytím;
 • kontrola harmonogramu prováděných prací;
 • kontrola podkladů pro fakturaci realizačních etap výstavby;
 • koordinace případných změn projektové dokumentace;
 • dozor nad vedením stavebního deníku;
 • dozor nad odstraňováním vad a nedodělků.